Warsztaty dla firm wykorzystujące elementy freedivingu, treningu mentalnego oraz coachingu.

Pracujemy m.in. w obszarach radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, technik redukcji stresu i napięć, poszukiwania zasobów wewnętrznych i mocnych stron, budowania zaufania do siebie, budowania zaufania do innych w tym także wzmacnianie relacji w obrębie zespołu lub współpracujących działów.

Bazują na tych samych narzędziach, co sesje indywidualne z trenerem. Dokładny program i forma jest ustalana wspólnie z Państwem i dopasowana do potrzeb zespołu. Proponujemy Państwu następujące formy zajęć:
1. Warsztaty grupowe łączące teorię z praktyką. Część praktyczna może odbyć się na sucho lub/i na basenie
2. Warsztaty wyjazdowe łączące teorię z praktyką, mogą ograniczać się do zajęć na sucho i na basenie lub być rozszerzone o zajęcia na wodach otwartych oraz typowo kursowe elementy freedivingu
3. Sesje uzupełniające inne warsztaty i zajęcia prowadzone u Państwa w firmie

Szczegóły omawiamy wspólnie. Zapraszamy do kontaktu info@bluego.pl